Valberedning

Carl Josefson och Julia Blomberg sitter i valberedningen.

Är du intresserad av att sitta med i styrelsen kan du höra av dig till Carl eller Julia, se kontaktuppgifter på anslagstavlan i entrén.