Föreningsstämma

Varje år, senast den 30 juni, har föreningen föreningsstämma. Där redogörs det gångna året och året som kommer. Under stämman väljs även nya styrelsemedlemmar in i styrelsen. Det uppskattas speciellt om nya medlemmar vill vara med och engagera sig i styrelsearbetet. Har du idéer, funderingar eller förslag på vad som kan förbättras så går det givetvis bra att framföra dessa, helst via e-post: brffolkungatradet@gmail.com, eller genom att lägga ett brev i styrelsens brevlåda. På namntavlan i entrén hittar du namn och telefonnummer till ledamöter i styrelsen.