Namnskyltar

  • Namnet på din postbox ändrar du själv.
  • Även namnet på skylten utanför din dörr (tidningshållaren) kan du ändra själv.
  • Styrelsen ändrar namn på tavlan i entrén.