Sophantering

  • Sophämtning sker en gång i veckan på onsdagar.
  • Sopnedkasten i trapphuset har plomberats och kan inte längre användas.
  • Hushållsavfall slängs i sopbehållaren utanför entrén.
  • Matavfall slängs i den särskilda sopbehållaren för matavfall.
  • Tidningspapper slängs i pappersåtervinningskärlen utanför entrén. Om du förvarar pappret i plastpåsar, töm då innehållet och släng plastpåsen bland hushållssoporna. Kärlet ska endast användas för tidningspapper, inte för kartonger.
  • Glas bärs ner till återvinningsstationen utanför Coop-butiken vid Kristinebergs T-banestation. Där kan du också återvinna kartong, metall, plast, batterier m.m.
  • Farligt avfall och småelektronik kan lämnas hos mobila miljöstationen som stannar på Lidnersgatan 1 vissa datum, se Stockholm Vatten och Avfalls hemsida.

Städdag

Detta brukar frambringa suckar bland medlemmar i varje bostadsrättsförening. Men vi försöker göra en trevlig grej av det. Vi träffas och tillsammans städar vi och fixar med saker i huset. Vi städar cykelförrådet och gör lite extra fint där det behövs. Det hela avslutas med grillning för alla deltagare.

I samband med städdagen hyr vi in en container som står uppställd under en hel helg. Då har du chansen att slänga sådant som du vill bli av med. Elektroniskt avfall, datorer, målarfärg och kemikalier, kyl- och frysskåp eller större mängder byggavfall kan du tyvärr inte slänga i containern. Städdagen äger rum någon gång på vårkanten och anmälan görs på den uppsatta anmälningslistan på entrédörren.