Ombyggnation

Att tänka på vid ombyggnation

Stockholm 2013-06-17

Här följer tips på vad man kan behöva tänka på vid ombyggnation av en lägenhet. Det är tänkt som ett stöd. Att göra omfattande ombyggnation av en lägenhet innebär stort ansvar och ytterligare åtgärder som inte tas upp här kan vara nödvändiga.

”Stökiga” ljud påbörjas tidigast 08.00 och avslutas senast kl. 20.00
vardagar och små prassel fram till kl. 21.00, på helger mellan kl. 10.00 och kl. 18.00.

Om du planerar att göra större ombyggnationer såsom riva väggar, dra om/flytta avlopp eller göra ändringar som avsevärt påverkar lägenhetens planlösning, kontakta alltid sittande styrelse. Syftet är att styrelsen ska kunna fatta beslut i frågan. Till exempel kräver Stadsbyggnadskontoret att styrelsen gett sitt klartecken samt kontrollera att tillvägagångssättet av ombyggnationen sker enligt ”konstens alla regler”. Detta är mycket viktigt så att vi inte får problem med våra försäkringar om något händer.

Innan du startar din renovering, säkerställ att du har en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Ytrenovering såsom tapetsering, målning, lägga golv etc. behöver inte anmälas till styrelsen.

Vet du att din renovering kommer att medföra oljud är det bra om du sätter upp en lapp i trapphuset som förvarnar grannarna om din kommande renovering.

Uppvisa följande till styrelsen inför beslutsprocessen:

Beskriv skriftligen vilket arbete som ska utföras samt vem/vilka som ska utföra det, därefter kan styrelsen sedan ge rätt instruktioner/ta beslut så att bostadsrättsinnehavaren kan fortsätta processen.

 ”Enligt konstens alla regler” betyder:

  1. När bygganmälan krävs (t ex om du vill riva en bärande vägg) måste en sådan anmälas till Stadsbyggnadskontoret. Bostadsrättsinnehavaren ska stå som byggherre.
  2. Vid all form av rivning av väggar ska en byggnadskonstruktör godkänna detta.
  3. Säkerställ att de hantverkare/konstruktörer som anlitas har ansvarsförsäkring samt eventuella certifieringar i de fall som krävs. Exempelvis måste en plattsättare vara certifierad att få utföra renovering av badrum för att alla försäkringar ska gälla vid eventuella skador. Likaså måste elektriker och byggnadskonstruktörer vara anställda eller ha eget företag med ansvarsförsäkringar och som tillåter dem att utföra uppdraget.
  4. Om arbetet kräver en kvalitetsansvarig enligt Stadsbyggnadskontoret, säkerställ att denne har riksbehörighet.
  5. När arbetet ska påbörjas ska bostadsrättsinnehavaren underrätta styrelsen om detta samt uppvisa att man kommer att handla ”enligt konstens alla regler”.
  6. När arbetet är genomfört meddela styrelsen. I de fall en anmälan gjorts till Stadsbyggnadskontoret ska en kopia på ett slutbevis (detta skickar Stadsbyggnadskontoret när du lämnat in all dokumentation till dem om att arbetet är utfört och kvalitetssäkrat) lämnas till styrelsen.

/Styrelsen