Felanmälan

Om t.ex. en tvättmaskin inte fungerar, porten är trasig eller dylikt – ring Fastighetsägarna på telefon 08-617 76 00 och anmäl felet. Är det något ”extraordinärt” som strular, ring först till den styrelseledamot som ansvarar för fastighetsfrågor, namn och telefonnummer finner du på namntavlan i entrén. Sätt även en lapp med ditt namn på det som är trasigt, att du anmält felet samt vilket datum. Observera att du som bostadsrättsinnehavare själv får stå för reparationer och liknande inne i din lägenhet.

Kundservice/Felanmälan

Journummer – Akut felanmälan

Akuta fel övrig tid anmäls på telefon 08-657 64 50. Ring dit om det är ett akut problem och efter Fastighetsägarnas stängningstid. Du bör dock först ringa någon av oss i styrelsen (på samma sätt som under Felanmälan). Om du har ringt jourfirman – glöm inte att sätta upp en lapp på anslagstavlan om att du har ringt.