Styrelsen

526397_614849528546819_1346546742_nStyrelsen består av följande medlemmar:

  • Mikael Andersson, ordförande
  • Christian Engberg, kassör
  • Andreas Byström, sekreterare
  • Patrik Sollander, ledamot
  • Thérèse Birger, ledamot
  • Marjan Ghadamian, ledamot
  • Rickard Age, ledamot
  • Kerstin Björck, suppleant
  • Torbjörn Sonning, suppleant
  • Gina Griffioen, suppleant

Du kan kontakta styrelsen på brffolkungatradet@gmail.com.

Faktureringsuppgifter:
BRF Folkungaträdet, c/o Deloitte, ID 43501, Box 1071, 831 29 Östersund.