Styrelsen

526397_614849528546819_1346546742_nStyrelsen består av följande medlemmar:

  • Marlene Gustafsson, ordförande (skrivelser, e-mail, årsmöte, nya medlemmar) 072-722 2706
  • Carina Mårtensson, kassör (ekonomi, mäklarkontakt) 070- 351 24 99
  • Mathias Olsson, sekreterare (information, post) 070-881 31 37
  • Jonas Möller, ledamot (med fokus på bygg- och fastighetsfrågor)
  • John Rova, ledamot (med fokus på gemensamma utrymmen)
  • Jonatan Freilich, ledamot
  • Igor Milovanovic, ledamot
  • Råzan Ali, suppleant
  • Johan Marcusson, suppleant

Du kan kontakta styrelsen på brffolkungatradet@gmail.com.

Faktureringsuppgifter:
BRF Folkungaträdet, c/o Deloitte, ID 43501, Box 1071, 831 29 Östersund.