Styrelsen

526397_614849528546819_1346546742_nStyrelsen består av följande medlemmar:

 • Julia Wide, ordförande
 • Moritz von Schwartzenberg, kassör
 • Jonas Möller, ledamot med ansvar för fastighetsfrågor
 • Ben Loveless, ledamot
 • Jonathan Lind, ledamot
 • Gretchen Milliken, suppleant
 • Elliot Collin, suppleant

Du kan kontakta styrelsen på brffolkungatradet@gmail.com.

Faktureringsuppgifter:

Brf Folkungaträdet
Fastnr 435, Box 1005
831 29 Östersund
.

Fakturering via e-post kan göras till följande adress:

simpleko@ironmountain.com

Observera: vid fakturering via e-post gäller följande:

 • E-postmeddelandet ska endast ha EN bilaga, denna skannas som EN faktura
 • Bilagan ska vara i formatet PDF, TIFF eller PNG
 • Bilagan får vara max 2 MB stor
 • Bilagans namn får EJ innehålla bokstäverna å, ä, ö samt heller inte specialtecken som apostrofer och blanktecken
 • Information i rubriken och meddelandetexten i epostmeddelandet tas ej hänsyn till, endast bilagan skannas och behandlas