Styrelsen

526397_614849528546819_1346546742_nStyrelsen består av följande medlemmar:

  • Mikael Andersson, ordförande
  • Jostein Rajala, vice ordförande
  • Julia Blomberg, sekreterare
  • Robert Luks, kassör
  • Patricia Melendez, ansvarig för fastighetsfrågor
  • Alexandra Rajevic, ledamot
  • Jonas Möller, ledamot
  • Anna Tonner, suppleant
  • Christian Binder, suppleant
  • Christian Engberg, suppleant

Du kan kontakta styrelsen på brffolkungatradet@gmail.com.

Faktureringsuppgifter:

BRF Folkungaträdet, c/o Simpleko, ID 43501, Box 84, 831 21 Östersund.

Fakturering via e-post kan göras till följande adress:

faktura@simpleko.se

(Observera: vid fakturering via e-post är det viktigt att ange föreningens ID-nummer: ID 43501)