Styrelsen

526397_614849528546819_1346546742_nStyrelsen består av följande medlemmar:

  • Tyra von Zweigbergk, ordförande (kontakt nya medlemmar, ombyggnationer, andrahandsuthyrning)
  • Christian Engberg, kassör (ekonomi, mäklarkontakt, nycklar)
  • Johan Marcusson, sekreterare (hemsida, informationstavla, post)
  • John Rova, ledamot (med fokus på gemensamma utrymmen)
  • Jonatan Freilich, ledamot
  • Igor Milovanovic, ledamot
  • Råzan Ali, suppleant

Du kan kontakta styrelsen på brffolkungatradet@gmail.com.

Faktureringsuppgifter:
BRF Folkungaträdet, c/o Deloitte, ID 43501, Box 1071, 831 29 Östersund.