Mäklarinformation

IMG_1890Föreningen debiterar månadsavgiften i förskott. Avgiften inkluderar vatten och värme. Föreningen har gruppanslutning till Internet via Ownit 100/100 Mb/s och kostnaden, f.n. 122 kr/mån debiteras med avgiften. Comhem finns i alla lägenheter.

 • Överlåtelseavgiften (som betalas av köparen) är 2,5 % av prisbasbeloppet (f.n. 1183 kr) per överlåtelse.
 • Pantsättningsavgiften ( som också betalas av köparen) är 1 % av prisbasbeloppet (f.n. 473kr) per pantnotering.
 • Föreningen tillåter begränsad uthyrning i andra hand. Läs mer här

Större renoveringar

 • 2002 Stambyte i kök och badrum samt nya elstigare och 3-fas
 • 2004-2005 Fönster
 • 2008 Renovering av föreningens bastu/dusch
 • 2009 Tvättstugan
 • 2011 Ventilationskontroll
 • 2011 Nytt sopsystem
 • 2013 Byte till säkerhetsdörrar samt installation av postboxar i entrén
 • 2014 Installation av värmepump med frånluftsåtervinning
 • 2017 Renovering av hiss. Renovering av tak ovanför tvättstuga. Renovering av föreningens bastu.
 • 2019 Stamspolning
 • 2020 Målning av tak

Mer info kring mäklarfrågor hittar du nedan:

  Allmänna frågor Förening och Fastighet Svar / Beskrivning
1 När bildades föreningen? 1999
2 Klassas föreningen som äkta eller oäkta förening? Äkta
3 Antal bostadsrätter? 46 stycken
4 Antal hyresrätter?

 • Storlek
 • Säljplaner
0
5 a) Antal lokaler samt verksamhet i dessa? 0
b) Finns det några lokaler som är lediga eller där hyresavtalet snart går ut? Nej
6 Vad ingår i månadsavgiften? Föreningen debiterar månadsavgiften i förskott. Avgiften inkluderar vatten och värme.
7 Finns det några gemensamhetslokaler? Bastu, styrelserum
8 Följer med bostadsrätten även rätt till parkeringsplats/garage? Avgift, Om ja, äger man platsen eller har rätt att hyra? Nej. Man får då ställa sig i kö hos grannfastigheterna som har garage
9 Har stambyte genomförts? Om så är fallet årtal för detta. Om ej när är stambyte planerat? 2002 Stambyte i kök och badrum
10 Är el-stigarna bytta? Om så är fallet årtal för detta. 2002 Stambyte i kök och badrum samt nya elstigare och 3-fas
11 Har andra större renoveringar genomförts?Ange årtal för respektive renovering.
 • 2002 Stambyte i kök och badrum samt nya elstigare och 3-fas
 • 2004-2005 Fönster
 • 2008 Renovering av föreningens bastu/dusch
 • 2009 Tvättstugan
 • 2011 Ventilationskontroll
 • 2011 Nytt sopsystem
 • 2013 Byte till säkerhetsdörrar samt installation av postboxar i entrén
 • 2014 Installation av värmepump med frånluftsåtervinning
 • 2017 Renovering av hiss. Renovering av tak ovanför tvättstuga. Renovering av föreningens bastu.
 • 2019 Stamspolning
 • 2020 Målning av tak
12 Har energideklaration på fastigheten gjorts? Om inte, när skall den göras? Ja det har gjorts
13 Finns det balkongplaner i fastigheten?

 • Vad
 • När
Finns balkonger redan i några av lägenheterna men inga planer på fler i de lägenheter som inte har
14 Finns planer för byggnation av vindsvåningar?

 • När
Vindsvåning finns med förråd.
15 Har andra större reparationer eller ombyggnader av fastigheten beslutats eller diskuterats?

 • Vad
 • När
16 Typ av ventilation? Självdrag
17 Typ av uppvärmning? 2014 Installation av värmepump med frånluftsåtervinning. Fjärrvärme
18 Finns kabel-TV i fastigheten?

 • Leverantör
 • Ingår det i månadsavgiften
Com hemJA
19 Finns bredband i fastigheten?

 • Leverantör
 • Ingår det i månadsavgiften
Föreningen har gruppanslutning till Internet via Ownit 100/100 Mb/s och kostnaden, f.n. 122 kr/mån debiteras med avgiften
20 Har ändring av månadsavgiften beslutats eller diskuterats? Månadsavgifterna höjdes med 15% från 1 januari 2019
21 Tar föreningen ut överlåtelseavgift?

 • Belopp
 • Vem betalar, köpare eller säljare
Överlåtelseavgiften (som betalas av köparen) är 2,5% av prisbasbeloppet (f.n. 1183 kr) per överlåtelse.
22 Tar föreningen ut pantsättningsavgift?

 • Belopp
Pantsättningsavgiften är 1% av prisbasbeloppet (f.n. 473 kr, betalas av köparen) per pantnotering
23 ÄgarandelarAccepteras släkt/föräldraar/barnägande?
24 Kan juridisk person godkännas som medlem vid förvärv av bostadsrätten för privat ändamål? Nej
25 Finns det något övrigt som en köpare bör informeras om?

 • Vad
Nej
26 Vem är föreningens kontaktperson vid eventuella intressentfrågor?

 • Namn
 • Telefonnummer

Telefonnummer skrivs inte ut i objektsbeskrivningen, men intresserade spekulanter kan vid slutuppgörelsen vilja kontakta någon i föreningen för direkt information.

Ordförande Mikael Andersson
27 Vart skickas in/utträdes ansökan?
Till vem och är det något annat särskilt som de önskar?
brffolkungatradet@gmail.com
28 Äger föreningen marken? Ja
29 När har föreningen städddagar? 1 ggr/år. Vanligtvis under våren