Mäklarinformation

IMG_1890Föreningen debiterar månadsavgiften i förskott. Avgiften inkluderar vatten och värme. Föreningen har gruppanslutning till Internet via Ownit 100/100 Mb/s och kostnaden, f.n. 122 kr/mån debiteras med avgiften. Comhem finns i alla lägenheter.

 • Överlåtelseavgiften (som betalas av köparen) är 2,5 % av prisbasbeloppet (f.n. 1120 kr) per överlåtelse.
 • Pantsättningsavgiften ( som också betalas av köparen) är 1 % av prisbasbeloppet (f.n. 448kr) per pantnotering.
 • Föreningen tillåter begränsad uthyrning i andra hand. Läs mer här

Större renoveringar

 • 2002 Stambyte i kök och badrum samt nya elstigare och 3-fas
 • 2004-2005 Fönster
 • 2008 Renovering av föreningens bastu/dusch
 • 2009 Tvättstugan
 • 2011 Ventilationskontroll
 • 2011 Nytt sopsystem
 • 2013 Byte till säkerhetsdörrar samt installation av postboxar i entrén
 • 2014 Installation av värmepump med frånluftsåtervinning
 • 2017 Renovering av hiss. Renovering av tak ovanför tvättstuga. Renovering av föreningens bastu.

Mer info kring mäklarfrågor hittar du nedan:

  Allmänna frågor Förening och Fastighet Svar / Beskrivning
1 När bildades föreningen? 1999
2 Klassas föreningen som äkta eller oäkta förening? Äkta
3 Antal bostadsrätter? 46 stycken
4 Antal hyresrätter?

 • Storlek
 • Säljplaner
0
5 a) Antal lokaler samt verksamhet i dessa? 0
b) Finns det några lokaler som är lediga eller där hyresavtalet snart går ut? Nej
6 Vad ingår i månadsavgiften? Föreningen debiterar månadsavgiften i förskott. Avgiften inkluderar vatten och värme.
7 Finns det några gemensamhetslokaler? Bastu, styrelserum, piskbalkong
8 Följer med bostadsrätten även rätt till parkeringsplats/garage? Avgift, Om ja, äger man platsen eller har rätt att hyra? Nej. Man får då ställa sig i kö hos grannfastigheterna som har garage
9 Har stambyte genomförts? Om så är fallet årtal för detta. Om ej när är stambyte planerat? 2002 Stambyte i kök och badrum
10 Är el-stigarna bytta? Om så är fallet årtal för detta. 2002 Stambyte i kök och badrum samt nya elstigare och 3-fas
11 Har andra större renoveringar genomförts?Ange årtal för respektive renovering.
 • 2002 Stambyte i kök och badrum samt nya elstigare och 3-fas
 • 2004-2005 Fönster
 • 2008 Renovering av föreningens bastu/dusch
 • 2009 Tvättstugan
 • 2011 Ventilationskontroll
 • 2011 Nytt sopsystem
 • 2013 Byte till säkerhetsdörrar samt installation av postboxar i entrén
 • 2014 Installation av värmepump med frånluftsåtervinning
 • 2017 Renovering av hiss. Renovering av tak ovanför tvättstuga. Renovering av föreningens bastu.
12 Har energideklaration på fastigheten gjorts? Om inte, när skall den göras? Ja det har gjorts
13 Finns det balkongplaner i fastigheten?

 • Vad
 • När
Finns balkonger redan i några av lägenheterna men inga planer på fler i de lägenheter som inte har
14 Finns planer för byggnation av vindsvåningar?

 • När
Vindsvåning finns med förråd.
15 Har andra större reparationer eller ombyggnader av fastigheten beslutats eller diskuterats?

 • Vad
 • När
16 Typ av ventilation? Självdrag
17 Typ av uppvärmning? 2014 Installation av värmepump med frånluftsåtervinning. Fjärrvärme
18 Finns kabel-TV i fastigheten?

 • Leverantör
 • Ingår det i månadsavgiften
Com hemJA
19 Finns bredband i fastigheten?

 • Leverantör
 • Ingår det i månadsavgiften
Föreningen har gruppanslutning till Internet via Ownit 100/100 Mb/s och kostnaden, f.n. 122 kr/mån debiteras med avgiften
20 Har ändring av månadsavgiften beslutats eller diskuterats? Månadsavgifterna höjdes med 15% från 1 januari 2019
21 Tar föreningen ut överlåtelseavgift?

 • Belopp
 • Vem betalar, köpare eller säljare
Överlåtelseavgiften (som betalas av köparen) är 2,5% av prisbasbeloppet (f.n. 1120 kr) per överlåtelse.
22 Tar föreningen ut pantsättningsavgift?

 • Belopp
Pantsättningsavgiften är 1% av prisbasbeloppet (f.n. 448kr, betalas av köparen) per pantnotering
23 ÄgarandelarAccepteras släkt/föräldraar/barnägande?
24 Kan juridisk person godkännas som medlem vid förvärv av bostadsrätten för privat ändamål? Nej
25 Finns det något övrigt som en köpare bör informeras om?

 • Vad
Nej
26 Vem är föreningens kontaktperson vid eventuella intressentfrågor?

 • Namn
 • Telefonnummer

Telefonnummer skrivs inte ut i objektsbeskrivningen, men intresserade spekulanter kan vid slutuppgörelsen vilja kontakta någon i föreningen för direkt information.

Ordförande Mikael Andersson
27 Vart skickas in/utträdes ansökan?
Till vem och är det något annat särskilt som de önskar?
brffolkungatradet@gmail.com
28 Äger föreningen marken? Ja
29 När har föreningen städddagar? 1 ggr/år. Vanligtvis under våren