Sophantering

Tidningsinsamling, sophantering och återvinning

  • Sophämtning sker en gång i veckan på torsdag förmiddag.
  • Sopnedkasten i trapphuset har plomberats och kan inte längre användas.
  • Hushållsavfall slängs i sopbehållaren utanför entrén.
  • Tidningspapper slängs i pappersåtervinningskärlen utanför entrén. Om du förvarar pappret i plastpåsar, töm då innehållet och släng plastpåsen bland hushållssoporna. Kärlet ska endast användas för tidningspapper, inte för kartonger.
  • Glas bärs ner till återvinningsstationen utanför Coop-butiken vid Kristinebergs T-banestation. Där kan du också återvinna kartong, metall, plast m.m.
  • I cykelrummet finns ett kärl för glödlampor som enligt lag ska återvinnas.

Städdag

Detta brukar frambringa suckar bland medlemmar i varje bostadsrättsförening. Men vi försöker göra en trevlig grej av det. Vi träffas och tillsammans städar vi och fixar med saker i huset. Vi rensar i rabatten, städar cykelförrådet och gör lite extra fint där det behövs. Det hela avslutas med grillning för alla deltagare.

I samband med städdagen hyr vi in en container som står uppställd under en hel helg. Då har du chansen att slänga sådant som du vill bli av med. Elektroniskt avfall, datorer, målarfärg och kemikalier, kyl- och frysskåp eller större mängder byggavfall kan du tyvärr inte slänga i containern. Städdagen äger rum någon gång på vårkanten.

Nästa städdag kommer att hållas söndagen den 15 maj. Vi kommer träffas klockan 13.00 för städning av gemensamma utrymmen samt grilla tillsammans. Gör din anmälan på anmälningslistan på entrédörren.

Hämtning av farligt avfall

Stockholms stad har mobila enheter som hämtar miljöfarligt avfall. Läs mer här